สภาพทางสังคม อบต.บ้านบ่อ

 การศึกษา

       มีสถานศึกษาในสังกัด  สพฐ.  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนวัดดอนขนาก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
       มีสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม  จำนวน  ๒  แห่ง   ได้แก่
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขนาก           ตั้งอยู่หมู่ที่  7
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนยายหอม    ตั้งอยู่หมู่ที่  3
       มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง   ได้แก่         มหาวิทยาลัยคริสเตียน         ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
       มีสถานศึกษาเอกชน  จำนวน  1  แห่ง   ได้แก่    โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม             ตั้งอยู่หมู่ที่ 4


 

การสาธารณสุข

       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน  1  แห่ง                ตั้งอยู่หมู่ที่  3
       ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จำนวน  3  แห่ง                                 ตั้งอยู่หมู่ที่  2, 3, 7
       อัตราการมีและใช้ส้วมซึม ร้อยละ ๑๐๐


 

การรักษาความสงบเรียบร้อย

       ที่พักสายตรวจตำบลดอนยายหอม       จำนวน   ๑   แห่ง   สถานที่ตั้ง   หมู่ที่  ๗


 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070