การบริการพื้นฐาน อบต.บ้านบ่อ

การคมนาคม การจราจร

     ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมมีทางหลวงสายหลักตัดผ่าน ๑ สาย คือ ถนนสายพระประโทน - บ้านแพ้ว และยังมีเส้นทางเชื่อมติดต่อกับอำเภอสามพราน  อำเภอนครชัยศรี ซึ่งเป็นถนนลาดยางก่อสร้างโดยสำนักงานทางหลวงชนบทและสำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครปฐม  ส่วนถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมที่ใช้เชื่อมระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนน คสล. และถนนลูกรัง ซึ่งราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกเป็นอย่างดีการไฟฟ้า

     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  ตลอดจนมีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อส่องสว่างในถนนสายหลักของแต่ละหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านการประปา

     มีการประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน  ครบทุกหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล