บุคลากรกองช่าง อบต.บ้านบ่อนายมานะพงษ์ ช่างไม้งาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

 


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง)
 - ว่าง -
วิศวกรโยธา (ปก/ชก)

นายชาตรี เดชะบุญ
นายช่างโยธา

- ว่าง -
นายช่างโยธา (ปง/ชง)

น.ส.ธัญญา โพธิ์ประนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเปรมศักดิ์ อุตสาห์พานิช  
พนักงานขับรถยนต์

นายปริญญา  เฟื่องฟุ้ง
ผช.นายช่างโยธา
     

 - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง)
 

 


- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์

นายวีระ แย้มบุญมี
คนงานทั่วไป

นายนัตพล  ศรีประจันทร์
คนงานทั่วไป

นายธนิษฐ์  พลายงาม
คนงานทั่วไป

นายพศวัต สุขประสงค์สิริ
คนงานทั่วไป

นายองอาจ อนิกร
คนงานทั่วไป

- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
     
     Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล