สภาพทั่วไป อบต.บ้านบ่อ

ที่ตั้ง

ตำบลบ้านบ่อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ประมาณ 11 กิโลเมตรโดยทางรถยนต์ (ถนนพระราม 2)

ทิศเหนือ  จดตำบลชัยมงคล (ถนนพระราม 2)

ทิศตะวันออก  จดตำบลบางกระเจ้า

ทิศใต้  จดชายทะเลอ่าวไทย

ทิศตะวันตก  จดตำบลบางโทรัด

เนื้อที่

ตำบลบ้านบ่อ มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 9,168 ไร่ หรือ14.67 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบติดชายฝั่งทะเลโดยมีพื้นที่ติดชายทะเลด้านอ่าวไทย รวม 3 หมู่บ้านคือ
หมู่ 7,หมู่ 8 และ หมู่ 9 ดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็มจึงเหมาะกับอาชีพทำนาเกลือ และการประมง

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนอาชีวศึกษา
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
ศูนย์ ศรช.ตำบลบ้านบ่อ
หอกระจายเสียง

4
2
1
1
1
4

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด
สำนักสงฆ์
ศาลเจ้า

4
1
5

แห่ง
แห่ง
แห่ง

สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

2
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลบ้านบ่อ)
รถดับเพลิง(ที่ทำการ อบต.)

1
1

แห่ง
แห่ง

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเกลือ การประมง การรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และค้าขาย 

หน่วยงานธุรกิจในเขต อบต

โรงแรม/รีสอร์ท
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
โรงงานอุตสาหกรรม
มินิมาร์ท

5
2
6

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

การคมนาคม มี  2 เส้นทาง

    1. ทางรถยนต์สายธนบุรี - ปากท่อ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  35)  ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านบ่อ บางส่วน
    2. ทางรถไฟจากตำบลท่าฉลอม - จังหวัดสมุทรสงคราม ( ผ่านตำบลบ้านบ่อ  ระยะทาง  10  กิโลเมตร )

โทรคมนาคม

โทรศัพท์สาธารณะ 9 หมู่บ้าน

การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำบาดาล 19 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาต

ลำน้ำ,ลำห้วย,คลอง สาย

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล