สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อนายไพวัลย์ แซ่ตั้น
ประธานสภาอบต.บ้านบ่อ
โทร. 086-7676675


นางสาววนิดา  เหล่าสุรพล
รองประธานสภาอบต.บ้านบ่อ
โทร. 
      

นางสาววาสนา  พุฒภักดี
เลขานุการสภาอบต.บ้านบ่อ
โทร. 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
 


นางสาวอรวรรณ  แสงสว่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
โทร. 
 
นายสัมฤทธิ์  มาลีรัตน์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
โทร.

น.ส.วาสนา พุฒภักดี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
โทร. 086-5465493
      

นายปิยะวัฒน์ แก้วจุนันท์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
โทร. 089-9850358

นางประจินต์ วงศ์วรรณ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
โทร. 081-0118710
 

น.ส.วนิดา เหล่าสุรพล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
โทร. 081-0183896

นายสิรา เหมือนถนอม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
โทร. 098-5403104
 

นายสาคร  เสือสี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
โทร. 089-0469376 


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล