บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.บ้านบ่อ


นางสาวแพรวพรรณ  ปุ่นครื้น

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับต้น)

 


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 
 


นางสาวจุฬารักษ์  ไชยทอง
นักวิชาการศึกษา (ชก.)

ว่าง
ครู (คศ.2)

ว่าง
ครู (คศ.1)

นางสมทรง หงษ์สง่า
ครู (คศ.1)

นางช่อแพร่ สวนโพธิ์
ครู (คศ.1)

- ว่าง -
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

น.ส.ชมพูนุช อยู่จันทร์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.นริศรา ชูระหมาน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวสุภาพร  แสงสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.ผกาทิพย์ หงษ์ยิ้ม
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.ดาราราย  หลงเปลี่ยว
คนงานทั่วไป

 

 


น.ส.ผกาทิพย์ หงษ์ยิ้ม
ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล