บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


จ่าเอกวัลลภ  เรือนทองดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 


จ่าเอกวัลลภ  เรือนทองดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
 

 


น.ส.นัยนา ศิลานิล
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติพงษ์ สาธร
พนักงานขับรถยนต์

นายชายชาญ ชมภูนุช
พนักงานขับรถยนต์

นายแอน ทองแสงอรุณ
คนงานทั่วไป

นายอนุชา อุยยาหาญ
คนงานทั่วไป

นายพิทักษ์ จุเติบ
คนงานทั่วไป

นายเทวัญ อุยยาหาญ
คนงานทั่วไป

นายชรินทร์ กลิ่นประทุม
คนงานทั่วไป

นายบุญเชิด กลิ่นประทุม
คนงานทั่วไป

นายวินัย สินทะเกิด
คนงานทั่วไป

นายนพเก้า รัศมี
คนงานทั่วไป

นายไพโรจน์ กลิ่นประทุม
คนงานทั่วไป

นายณัฐพล อุดมคติ
คนงานทั่วไป


นายปัณณธร  อนิกร
คนงานทั่วไป


น.ส.อรพรรณ เทศผ่อง
คนงานทั่วไป

     
     จ่าเอกวัลลภ  เรือนทองดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
 

 


- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

นายศุภกิจ จินดาสมุทร
พนักงานขับรถยนต์
   
     
     


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล