หัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านบ่อ


นายวีรภัทร ทองมาก
ปลัดอบต.บ้านบ่อ
 


น.ส.แพรวพรรณ ปุ่นครื้น
รองปลัดอบต.บ้านบ่อ
โทร. 081-7443260


น.ส.จีราภรณ์ จันทโรกร
หัวหน้าสำนักปลัด
 

น.ส.วรางคณา กองศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นายมานะพงษ์ ช่างไม้งาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

จ่าเอกวัลลภ  เรือนทองดี
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขฯ

- ว่าง -
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล