ข้อมูลผู้บริหาร อบต.บ้านบ่อนายไชยา กังรวมบุตร
นายกอบต.บ้านบ่อ
โทร. 089-8989450


นายไพฑูรย์ แก้วจุนันท์
รองนายกอบต.บ้านบ่อ
โทร. 080-0922599
 

นางสาวเอื้องทิพย์ ขนุนทอง
รองนายกอบต.บ้านบ่อ
โทร. 089-8042701


  • นายเกียรติกร  ใจสุยะ

  • เลขานุการนายกอบต.บ้านบ่อ
  • โทร. 087-9915873 


นายวีรภัทร ทองมาก
ปลัดอบต.บ้านบ่อ

085-3859569
 


น.ส.แพรวพรรณ ปุ่นครื้น
รองปลัดอบต.บ้านบ่อ
โทร. 081-7443260
 


น.ส.จีราภรณ์ จันทโรกร
หัวหน้าสำนักปลัด

091-5395564
 


น.ส.วรางคณา กองศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 094-2417802


นายมานะพงษ์ ช่างไม้งาม
ผู้อำนวยการกองช่าง

081-7055981 


จ่าเอกวัลลภ  เรือนทองดี
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขฯ

085-2760946


- ว่าง -
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาฯ

 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล