ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)

ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)

Attachments:
Download this file (18347.jpg)18347.jpg[ ]95 Kb
Download this file (18348.jpg)18348.jpg[ ]204 Kb
Download this file (18349.jpg)18349.jpg[ ]216 Kb
Download this file (18350.jpg)18350.jpg[ ]149 Kb

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง และการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ในระดับคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ให้มารายงานตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566