ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การลงทะเบียนผ่านระบบ google froms โดยจะมอบของขวัญให้กับผู้ลงทะเบียน 100 ท่านแรก (เป็นไปตามกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกำหนด) โดยเริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และประกาศรายชื่อ วันที่ 4 มกราคม 2565 
2. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมระบายสีตามที่กำหนด (ปฐมวัย ช่วงอายุ 3-5 ปี) http://line.me/ti/g/m5LTDzW2BQ
- กิจกรรมวาดภาพระบายสี เรื่องหน้าที่ของเด็กในชีวิตประจำวัน (ประถมศึกษา ปีที่ 1-3) http://line.me/ti/g/gV65dR94pj
- กิจกรรมคัดลายมือ (ประถมศึกษา ปีที่ 4-6) http://line.me/ti/g/IhTUaCwjzU
- กิจกรรมแต่งคำขวัญวันเด็ก (มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3) http://line.me/ti/g/Mc04GBOuL7
- กิจกรรมแต่งกลอนสี่สุภาพ (มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 และปวช. 1-3) http://line.me/ti/g/eI9nV6lOVw
 
ลงทะเบียน https://forms.gle/zGAzBTCTECUVV9Kn8
และเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวสาร กติกาในกิจกรรมต่างๆ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กรณีย้ายภูมิลำเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2565
ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กรณีย้ายภูมิลำเนา
alt

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
alt

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2566
ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
alt

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนพิการ  
ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก     
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ     
034 - 884034
 
alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

คุณพึงพอใจอบต.บ้านบ่อ ด้านใด 

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล