ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

alt

alt

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านบ่อ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านบ่อ

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 1 พฤษจิกายน 2564 ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

alt

 

alt

alt

ประกาศรายงานปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

 

              ประกาศรายงานปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้จัดทำรายงานปิดบัญชีสิ้นปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระซ้าขาว มีรายละเอียดดังนี้

altaltaltalt

 

altalt

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคงามพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคงามพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese














เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร









 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านบ่อ ด้านใด



















































 

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล