กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อเปิดการเรียนการสอน

alt

ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

จะดำเนินการรับลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้

1. ผู้สูงอายุรายใหม่ : ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว

2. ผู้สูงอายุ : ที่เกิดวันที่ 2 กันยายน 2505 ถึง 1 กันยายน 2506 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

3. ผู้สูงอายุ : ที่ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในพื้นที่แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4. ผู้พิการ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

5. ผู้ป่วยเอดส์ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

 

 

alt

alt

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส 4

(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)  

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร


Line:ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านบ่อ ด้านใด 

 


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3443-4070

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล